Pasaulinė sveikatos diena kiekvienais metais minima balandžio 7-ąją. Ši diena – tai galimybė visame pasaulyje atkreipti valstybinių institucijų, ūkininkų, gamintojų, prekybininkų, sveikatos priežiūros specialistų, taip pat vartotojų dėmesį į maisto saugos ir tinkamos mitybos svarbą, bei kiekvieno vaidmenį maisto saugos grandinėje.
Remiantis PSO duomenimis, kasmet pasaulyje su nesaugaus maisto vartojimu siejama maždaug 2 milijonai žmonių (daugiausia vaikų) mirčių. Maiste esančios bakterijos, virusai, parazitai ar cheminės medžiagos gali sukelti daugiau nei 200 ligų – nuo viduriavimo iki vėžinių susirgimų. Dėl maisto gamybos, paskirstymo ir vartojimo bei aplinkos pokyčių, naujų ir esančių patogeninių mikroorganizmų atsiradimo, antimikrobinio atsparumo maisto saugai nuolat yra iškilęs pavojus ir tai kelia iššūkius maisto saugos sistemai.
Minint Pasaulinę sveikatos dieną ,,Maisto sauga“ – PSO akcentuoja, kad maisto sauga turi būti užtikrinta visoje maisto grandinėje „nuo lauko iki stalo“ ir pabrėžia kiekvienos šios grandinės subjektų atsakomybę – nuo ūkininkų ir gamintojų iki pardavėjų ir pačių vartotojų.
Lietuvos Respublikos Maisto įstatyme įrašyta, kad ,,maisto sauga – šio įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų maisto ir jo tvarkymo reikalavimų visuma, užtikrinanti, kad vartojant maistą įprastomis, gamintojo nustatytomis ar galimomis iš anksto pagrįstai numatyti vartojimo sąlygomis, įskaitant ir ilgalaikį vartojimą, nebus jokios rizikos vartotojų sveikatai ar gyvybei arba ji bus ne didesnė negu ta, kuri teisės aktuose nustatyta kaip leidžiama bei laikoma atitinkančia aukštą vartotojų apsaugos lygį“.
Siekiant užtikrinti maisto saugą visiems tvarkantiems ir ruošiantiems maistą, reikia vadovautis pagrindinėmis penkiomis PSO parengtomis rekomendacijomis:
• Palaikyti švarą – prieš ruošdami maistą ir valgydami plaukime rankas. Rankas rekomenduojama plauti kuo dažniau: kiekvieną kartą po sąlyčio su žalia mėsa, kiaušiniais, kitu gyvuliniu maistu.
• Atskirkime apdorotą maistą nuo žaliavos: tos pačios pjaustymo lentelės ir peilio nenaudokime ir duonai, ir žaliai mėsai. Šaldytuve maistą laikykime taip, kad jis nesiliestų su termiškai neapdorotu.
• Gaminkime kantriai. Gerai išvirkime ar iškepkime mėsą, vištieną, žuvį, kiaušinius. Iš šių produktų gaminami patiekalai turėtų būti kaitinami ne žemesnėje nei 70 laipsnių temperatūroje. Joje žūva beveik visi ligas sukeliantys mikroorganizmai.
• Maisto produktus laikykime tinkamoje temperatūroje. Temperatūra šaldytuve turėtų būti ne aukštesnė nei 5 laipsniai. Tokioje temperatūroje mikroorganizmų augimas sulėtėja arba sustoja.
• Naudokime švarų vandenį ir šviežią žaliavą.

 

         Straipsnis parengtas remiantis:
          1. www.smlpc.lt
          2. www.vmvt.lt

Parengė: visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Monika Vilkaitė