Administracija ir specialistai


Jolita Puidokienė

Direktorė
Mob.tel.: 8 686 78 290

VADOVO DARBOTVARKĖ


Margarita Brijūnienė

Vyriausioji buhalterė

Laima Virbičianskienė

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

Lolita Gulbinaitė

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą

Inga Lukšaitė-Samaitienė

Projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“ koordinatorė

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose


Vaida Merkelytė

Visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti visuomenės sveikatos specialisčių, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose darbą.
Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla
Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla

Rita Goštautienė

Joniškio Mato Slančiausko progimnazija
Joniškio rajono Skaistgirio gimnazija

Ramutė Jeskevičienė

Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“
Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“

Vilma Mingailienė

Joniškio „Aušros“ gimnazija
Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla

Ramunė Vičienė

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
Joniškio Žemės ūkio mokykla

Irena Malinauskienė

Joniškio rajono Žagarės gimnazija
Žagarės vaikų lopšelis-darželis „Vyšniukas“
Žagarės specialioji mokykla