Darbuotojų kontaktai


Administracija ir specialistai


Jolita Puidokienė


Direktorė

tel 8 686 78 290

Laima Virbičianskienė


Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

Inga Lukšaitė-Samaitienė


Projekto Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“  koordinatorė

Margarita Brijūnienė


Vyriausioji buhalterė

Lolita Gulbinaitė


Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą

Visuomenės sveikatos specialistės, vykdančios sveikatos priežiūrą  mokyklose:


Vaida Merkelytė


Visuomenės sveikatos specialistė, koordinuojanti visuomenės sveikatos specialisčių, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose darbą.
Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla
Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla

Ramunė Vičienė


Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla
Joniškio  „Aušros“ gimnazija

Ramutė Jeskevičienė


Joniškio vaikų lopšelis-darželis Saulutė
Joniškio vaikų lopšelis-darželis   Ąžuoliukas
Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“

Vilma Mingailienė


Joniškio rajono Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokykla
Joniškio Žemės ūkio mokykla

Rita Goštautienė


Joniškio rajono Skaistgirio gimnazija
Joniškio Mato Slančiausko progimnazija

Irena Malinauskienė


Joniškio rajono Žagarės gimnazija 
 Žagarės vaikų lopšelis-darželis   Vyšniukas