REKOMENDACIJOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PATALPŲ IR NE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PATALPŲ DEZINFEKCIJAI (KAI GALIMAS UŽTERŠIMAS SARS-COV-2 VIRUSU)