REKOMENDACIJOS BUITINIŲ ATLIEKŲ, SURINKTŲ IŠ IZOLIUOTŲ ASMENŲ, TVARKYMUI