Projektinė veikla

Projekto ”JONIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR LIGŲ PREVENCIJOS VYKDYMAS” Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0002 pagrindinis tikslas – padidinti Joniškio rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto metu bus siekiama stiprinti Joniškio rajono gyventojų sveikatą, suteikti žinių apie širdies ir kraujagyslių ligas bei jų prevenciją, lavinti gebėjimus suteikti pirmąją pagalbą, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo vieta – Joniškio rajonas.

Projekto trukmė – 2018-06-19 – 2021-03-01.


Projekto ”Sveiki, linksmi, laimingi” Nr. 08.4.2-ESFA-K-629 pagrindinis tikslas – meninių priemonių pagalba gerinti Joniškio rajono vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, didinti paslaugų prieinamumą.

Šiame projekte esame VšĮ „Žagarės balselis“ partneriai, prisidėję prie projekto rengimo ir jį kartu įgyvendiname. 

Projekto įgyvendinimo vieta – Joniškio rajonas.

Projekto trukmė – 2019-06-10 – 2021-06-10.


Projekto „Interaktyvaus fizinio aktyvumo plėtra Joniškio rajone“  Nr. SRF-SIĮ-2019-1-0352“ pagrindinis tikslas – skatinti Joniškio rajono gyventojų fizinį aktyvumą naudojant interaktyvią fizinio aktyvumo skatinimo sistemą „IDance“. 

Projektas yra orientuotas į asmenų fizinę veiklą, kuria siekiama stiprinti sveikatą, tobulinti fizines ir psichines savybes bei įgūdžius, o taip pat šviesti visuomenę sporto, fizinio aktyvumo ir jais pasiekiamo sveikatos stiprinimo klausimais.

Projekto įgyvendinimo vieta – Joniškio rajonas.

Projekto trukmė – 2020-01-01– 2022-06-30