Projekto ”JONIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ SVEIKATOS STIPRINIMAS IR LIGŲ PREVENCIJOS VYKDYMAS” Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-61-0002 pagrindinis tikslas – padidinti Joniškio rajono gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei formuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius.

Projekto metu bus siekiama stiprinti Joniškio rajono gyventojų sveikatą, suteikti žinių apie širdies ir kraujagyslių ligas bei jų prevenciją, lavinti gebėjimus suteikti pirmąją pagalbą, formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, ugdyti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžius.

Projekto įgyvendinimo vieta – Joniškio rajonas.

Projekto trukmė – 2018-06-19 – 2021-03-01.