Eil. Nr. Paslauga Kaina Eur (1 asmeniui)
1.

Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė 18 val. PG programa.

18,00

2.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, pagrindinė 8 val. PP programa.

10,00

3.

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, tęstinė 4 val. PT programa.

8,00

4.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas, bendroji 2 val. HB programa.

5,00

5.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas, specialioji 6 val. H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 programos.

9,00

6.

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas, specialioji 10 val. H10 programa.

12,00

7.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą.

5,00

8.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas.

9,00