Korupcijos prevencija


DokumentaiJei susidūrei su korupcijos apraiškomis − pranešimai priimami:

Įstaigos pasitikėjimo telefonu

 

Tel. (8 690) 90770    el.paštu:kelmesbiuras@zebra.lt

„Karštąja linija“ visą parą

 

Tel.: (8 5) 266 3333   Faks.: (8 706) 63 307, el.paštu:pranesk@stt.lt

Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) veikiančiu  pasitikėjimo telefonu

 

  Tel. (8 800) 66 004 

(nemokama linija).


Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018–2020 metų programa:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b7af0a015df611e896f6c1bcca8cd3a8