JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo d.   Nr. V-

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d.  įsakymu Nr. 973 patvirtintu Korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018 m. analizės ir vertinimo rezultatus, sąrašu:

  1. T v i r t i n u pridedamą pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.
  2. Nustatau, kad už deklaracijų priėmimą, saugojimą, kontrolės interesų konfliktų srityje vykdymą atsako biuro direktorius.

 

 

Direktorė                                                                                                                  Jolita Puidokienė


JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS ASMENYS PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. kovo d.   Nr. V-

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 29 d.  įsakymu Nr. 973 patvirtintu Korupcijos prevencijos priemonių, parengtų pagal korupcijos pasireiškimo tikimybės 2018 m. analizės ir vertinimo rezultatus, sąrašu:

  1. T v i r t i n u pridedamą pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą.
  2. Nustatau, kad už deklaracijų priėmimą, saugojimą, kontrolės interesų konfliktų srityje vykdymą atsako biuro direktorius.

 

 

Direktorė                                                                                                                  Jolita Puidokienė


Dokumentai