2018 m. vidutinis darbo užmokestis


Eil. Nr. Pareigybė Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur.
1. Direktorius

1

858,2

2. Visuomenės sveikatos specialistas (stebėsenos)

1

612,15

3. Visuomenės sveikatos specialistas (stiprinimo)

1

612,15

4. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokyklose

6

560,41

5. Buhalteris

0,5

490,63

6. Projekto koordinatorius

0,5

285,87


2015 m. vidutinis darbo užmokestis


Eil. Nr. Pareigybė Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur.
1. Direktorius

1

812,67

2. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

1

424,00

3. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

1

424,00

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

1

424,00

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokyklose

6

388,672014 m. vidutinis darbo užmokestis Lt.


Eil. Nr. Pareigybė Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Lt.
1. Direktorius

1

2806,00

2. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

1

1464,00

3. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

1

1464,00

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

1

1464,00

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokyklose

6

1342,00