2019 m. vidutinis darbo užmokestis (ketvirčiais)


Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų  skaičius Darbo užmokestis, Eur.
I II III IV
1. Administracija 2 1240,61 1277,34 1277,34 1277,34
2. Visuomenės sveikatos specialistai 8 1243,32 1273,75 1273,75 1273,75
3. Kiti darbuotojai 1 467,1 467,1 467,1 467,1

2018 m. vidutinis darbo užmokestis


Eil. Nr. Pareigybė Darbuotojų  skaičius Darbo užmokestis, Eur.
1. Administracija 2 674,41
2. Visuomenės sveikatos specialistai 7 586,28
3. Kiti darbuotojai 1 285,87