2015 m. vidutinis darbo užmokestis


Eil. Nr. Pareigybė Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Eur.
1. Direktorius

1

812,67

2. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

1

424,00

3. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

1

424,00

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

1

424,00

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokyklose

6

388,672014 m. vidutinis darbo užmokestis Lt.


Eil. Nr. Pareigybė Pareigybių skaičius Darbo užmokestis, Lt.
1. Direktorius

1

2806,00

2. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

1

1464,00

3. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas

1

1464,00

4. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

1

1464,00

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokyklose

6

1342,00