Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis 2019 m. sausio 3 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse komisijos 2019 m. sausio 14 d. protokolo Nr. LP-9 nutarimu Nr. 1 patvirtintais Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. veiklos prioritetais, veiklos prioritetų vertinimo kriterijais, š. m. spalio–lapkričio mėnesiais vykdys Lietuvos gyventojų faktinės mitybos, mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių tyrimą.

SMLPC raštas respondentams