Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro irpartnerių Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus bei Joniškio rajono švietimo centro renginys „Žingsniuokime kartu, pažinkime savo miestą“ sudomino 48 dalyvius, pasiryžusius įveikti pėsčiomis atstumą nuo Kalnelio piliakalnio iki Joniškio miesto širdies – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir Sinagogų. Buvo apdovanoti vyriausias žygio dalyvis – 84 metų ir jauniausias žygio dalyvis – 8 metų. Žygeivius lydėjo įdomiai Joniškio krašto istoriją pristatęs gidas Darius, pakilus žygio dalyvių nusiteikimas, linksmos užduotys ir vasaros karštis. Tačiau svarbiausia, kad žygis sulaukė dalyvių ir tikslas Žingsniuoti kartu, pažinti savo miestą buvo pasiektas. AČIŪ patiems šauniausiems, ištvermingiausiems, sportiškiems ir žingeidiems ŽYGIO DALYVIAMS!