Prasidėjo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-629-02-0001 „Sveiki, linksmi, laimingi“ įgyvendinimas. 2019 m. birželio 10 d. buvo pasirašyta projekto įgyvendinimo sutartis. Projekto tikslas – meninių priemonių pagalba gerinti Joniškio rajono vaikų psichinę ir fizinę sveikatą, didinti paslaugų prieinamumą. Projekto metu bus rengiami nuolatiniai susitikimai su vaikais Joniškio rajono seniūnijose, ypatingai kreipiant dėmesį kaimiškoms teritorijoms nutolusioms nuo rajono centro. Nuolatiniai užsiėmimai suteiks galimybę užmegzti patikimą ryšį su vaikais, perteikti sveikos gyvensenos žinias bei ugdyti emocinį raštingumą, atjautą, suvaldyti emocijas, jas atpažinti ir reikšti saugiai. Užsiėmimų grupėse bus kuriama pasitikėjimo atmosfera, žinios ir praktika perteikiami vaikams patraukliomis formomis pasitelkiant meną ir žaidimus. Taip pat bus organizuojami Joniškio rajono vaikams periodiniai seminarai savęs pažinimo, atsipalaidavimo, alternatyvios fizinės veiklos bei saviraiškos ugdymui. Projekto metu bus ugdomi vaikų sveikos gyvensenos, higienos, emocijų pažinimo ir valdymo bei fizinio aktyvumo įgūdžiai. Vasaros metu bus organizuojamos „Sveikatos akademijos“, kurios ugdys vaikų socialines-emocines kompetencijas, sveikos gyvensenos nuostatas, kūrybiškumą, mokys bendradarbiauti, tenkins vaikų ir jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius per kūrybines ir praktines paieškas.

Viešoji įstaiga „Žagarės balselis“ pasitelkdama partnerius: Joniškio rajono savivaldybės administraciją, Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklą, Joniškio socialinių industrijų centrą ir visuomeninę organizaciją „Spalvotas veidas“, įgyvendins projektą dviejų metų laikotarpyje.

Projekto bendra vertė – 80  950,43 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų (76 902, 90 Eur), dalinai projektą finansuoja Joniškio rajono savivaldybės administracija (4 047,53 Eur).