Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras balandžio 3 dieną organizavo dviejų dalių seminarą „Pagalbos žalingai alkoholį vartojantiems ir priklausomiems asmenims galimybės“. Pirmoje seminaro dalyje „Paslaugų poreikio įvertinimas“ dalyvavo Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) prezidentė Nijolė Goštautaitė – Midttun, Priklausomybės ligų specialistų asociacijos (PLSA) pirmininkas Gytis Jurevičius, Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotoja Vaida Aleknavičienė, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja Laima Klemienė, administracijos darbuotojai, policijos atstovai, įstaigų, teikiančių socialines paslaugas darbuotojai, visuomenės sveikatos specialistai, psichologai.

Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos (NTAKK) prezidentė Nijolė Goštautaitė – Midttun pristatė priklausomybių sutrikimų ligos ir sveikatos modelį, priklausomybių gydymo sistemą, pagalbos žalingai vartojantiems paslaugų, iniciatyvų ir projektų įvairovę. Susitikimo metu kalbėta apie paslaugų priklausomiems asmenims galimybes ir poreikį rajone. Artimiausiu metu gydytoja psichiatrė Midttun parengs rekomendacijas dėl paslaugų plėtros Joniškio savivaldybėje.

Priklausomybės ligų specialistų asociacijos (PLSA) pirmininkas Gytis Jurevičius pristatė priklausomybių konsultanto darbo specifiką – dirbti ne tik su priklausomais nuo alkoholio, bet ir jų šeimos nariais; motyvuoti vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius; teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą; kaupti ir teikti informaciją apie veikiančias institucijas ir vietas, kur galima gauti gydymą ir pagalbą. Konsultacijos bus teikiamos priklausomybių konsultaciniame kabinete. Norint jame apsilankyti nereikės šeimos ar kito gydytojo siuntimo, bus laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo, niekam nebus perduoti asmens duomenys.

Antroji seminaro dalis „Pagalbos žalingai alkoholį vartojantiems galimybės“ buvo skirta platesniam specialistų ratui: socialiniams darbuotojams, seniūnams, policijos pareigūnams, švietimo įstaigų atstovams, psichologams, socialiniams pedagogams, visuomenės sveikatos specialistams ir kitiems specialistams, kurie susiduria savo darbe su rizikingai alkoholį vartojančiais asmenimis. Susitikimo metu buvo pristatyti mokslu pagrįsti priklausomybių terapijos metodai, dalyviai supažindinti su priklausomybių konsultantais ir jų teikiamomis paslaugomis. Kalbėta apie priklausomybių gydymo prieinamumo didinimą, ankstyvąjį problemos nustatymą ir nukreipimą tinkamai pagalbai. Apgalvotai įdiegta priklausomybės konsultantų paslauga gali mažinti dėl priklausomybės ligų patiriamą stigmą asmenims ir šeimoms, pagreitinti pagalbos gavimą.

Seminaro dalyviams, mūsų kraštietis, prof. Habil. dr. Antanas Goštautas pristatė mokslinį su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimą. Tyrimas apėmė 4 dešimtmečius, o išvados atskleidė kokią didelę neigiamą įtaką žmogaus sveikatai turi žalingi įpročiai.

Nuo 2019 m. rudens priklausomybių paslaugų konsultantų paslaugos taps prieinamos Joniškio rajono gyventojams. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pastangomis rajone duris atvers priklausomybės konsultantų kabinetas. Rajono gyventojai galės anonimiškai be gydytojo siuntimo kreiptis pagalbos dėl savo ar šeimos narių priklausomybės nuo alkoholio ar kitų psichoaktyvių medžiagų.