2019 m. kovo 27 d. Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba kartu su savivaldybės visuomenės sveikatos biuru organizavo pirmą Lietuvoje respublikinę konferenciją „Ankstyvosios intervencijos teoriniai ir praktiniai aspektai“, skirtą Ankstyvosios intervencijos programos viešinimui. Konferencijoje dalyvavo 130 pedagogų, socialinių darbuotojų, bendruomenės pareigūnų, visuomenės sveikatos specialistų, dirbančių su nepilnamečiais ir jaunimu.

Konferencijos dalyvius ir lektorius sveikino  Šiaulių vicemeras Justinas Sartauskas,  Šiaulių miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vedėja Edita Minkuvienė. Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto (VU) Filosofijos fakulteto profesorė dr. Laimutė Bulotaitė, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyriaus vyr. specialistė Simona Bieliūnė, Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Alina Ubaitė-Erlickienė ir socialinė pedagogė Ligita Mickienė, Šiaulių apskrities VPK Šiaulių rajono PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėja Danutė Jakubkienė, Lieporių gimnazijos socialinė pedagogė Irma Baltrušaitienė-Šablinskienė, VU ligoninės Toksikologijos centro vadovas Robertas Badaras.

Konferencijoje viešinome  ankstyvosios intervencijos programą, kurią kartu su Šiaulių miesto pedagogine psichologine tarnyba vykdo Visuomenės sveikatos biuras. Specialistai dalinosi programos vykdymo patirtimi: su kokiais iššūkiais susiduria ir kuo gali pasidžiaugti. Ankstyvosios intervencijos sėkmę lemia tarpinstitucinis dialogas ir bendradarbiavimas. Bendraujant su jaunimu ne mažiau svarbus yra motyvuojantis pokalbis, puiki kliento savarankiškumo ir autonomijos stiprinimo priemonė. Siekdami pokalbio kokybės ir ateidami pedagogams į pagalbą Šiaulių miesto pedagoginės psichologinės tarnybos psichologai parengė leidinį “Individualaus pokalbio su mokiniu organizavimo praktiniai aspektai”, rekomendacijos pedagogams. Leidiniai buvo padovanoti kiekvienam iš  konferencijos dalyvių.

Džiaugiamės sėkmingu renginiu, kuris subūrė tikrai gausų specialistų ratą iš visos Lietuvos.