Mūsų visuomenėje dar galime pastebėti lytinę, rasinę, tautinę ir kitokią diskriminaciją ir iš to iškylančius dvigubus standartus, dėl to labai svarbu nuo jauno amžiaus asmenyje ugdyti didesnį supratimą ir toleranciją. Kovo 28 d. Žagarės ir Skaistgirio gimnazijose vyko paskaitos apie lyčių lygybę ir nediskriminavimą dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės ir socialinės padėties 6-7  klasių moksleiviams.

Šias paskaitas moksleiviams vedė lektorė – psichologė Justina Dambrauskienė. Užsiėmimo metu buvo pasakojama ką reiškia būti tolerantiškam mus supančiam pasauliui, dėl ko žmonės diskriminuoja kitus, kaip diskriminuojami asmenys jaučiasi, kokios yra diskriminacijos pasekmės ir ką svarbu žinoti apie lyčių lygybę. Paskaitų tikslas – ugdyti sveiką ir tolerantišką moksleivių požiūrį į kitokios lyties, rasės, tautybės bei socialinės padėties asmenis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos stiprinimą ir sveikatos priežiūrą mokykloje 

Vaida Merkelytė