Higienos institutas atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti Lietuvos profesinės sveikatos priežiūros (toliau – PSP) paslaugų teikėjų galimybes teikti tokias paslaugas mažoms įmonėms.

Kviečiame įmones, teikiančias PSP paslaugas (darbuotojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai, profesinės rizikos vertinimas, darbuotojų sveikatos stebėsena, sveikatos stiprinimas ir kt.), dalyvauti apklausoje ir tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos darbuotojų profesinės sveikatos priežiūros stiprinimo. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė.

Prašome užpildyti anketą, kurią galite rasti http://www.hi.lt/news/1392/1132/Profesines-sveikatos-prieziuros-paslaugu-teikejai-kvieciami-dalyvauti-apklausoje.html  ir siųsti ją el. paštu vilma.ziedeliene@hi.lt iki 2018 m. lapkričio 19 d. imtinai.

Užtikriname anketoje pateiktų duomenų konfidencialumą ir garantuojame, kad tyrimo rezultatai bus panaudoti tik tyrimo tikslais ir pateikti apibendrintai.

Apklausa atliekama įgyvendinant Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1291, ir Nacionalinį darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. A1-256/V-584, siekiant parengti profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo labai mažoms ir mažoms įmonėms modelį.

Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą stiprinant profesinės sveikatos priežiūrą.

Kilus klausimų, prašome kreiptis į Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistę Vilmą Žiedelienę, el. p. vilma.ziedeliene@hi.lt, tel. (8 5) 212 08 61.