Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui reikalingas visuomenės sveikatos priežiūros specialistas 1,0 etato darbo krūviu.
Kvalifikaciniai reikalavimai: turėti visuomenės sveikatos krypties išsilavinimo bakalauro laipsnį arba slaugytojo kvalifikaciją.
Kreiptis: adresu Vilniaus g. 6, Joniškis, tel. (8-426) 60537, el. paštas joniskis.sveikata@gmail.com