Tarptautinė šeimos diena – minima gegužės 15 dieną. Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu ji minima nuo 1994 metų. JTO iniciatyvai pritaria ir Tarptautinė Kolpingo draugija. Pasak Lietuvos Kolpingo draugijos nacionalinės sekretorės Linos Kalibataitės, žmonėms visame pasaulyje reikia šeimos – nepaisant to, kokią vietą šeima užima visuomenėje.

Daugumai žmonių šeima – saugumo ir laimės vieta, kur visi išmoksta solidariai gyventi. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima – kiekvienos visuomenės stabilumo centras. Kiekvienoje kultūroje šeima yra žinoma kaip patikimiausia solidarumo forma, garantuojanti visuomenės išlikimą.

Asmenys, kaip socialiniai individai, priklauso vienas nuo kito. Tai ypač aktualu tuo metu, kai vaikai auga ir šeima jiems suteikia saugią aplinką. Vaikų raidai labai svarbu, kad juos augintų abu tėvai – motina ir tėvas.
Surašymų duomenys rodo, kad nuolat mažėja šeimų, auginančių du ir daugiau vaikų. Daugėja šeimų, auginančių po vieną vaiką.
Jaunesnis mokyklinis amžiaus tarpsnis svarbus asmenybės formavimosi, psichikos ir fizinių galių intensyvios plėtotės laikotarpis, kuomet įgyjamos žinios, ugdomi įgūdžiai, formuojasi įpročiai, mokomasi pažinti save ir savo galimybes. Didžiausią įtaką asmens sveikatai turi gyvenimo būdas, todėl labai svarbu sveikos ir saugios gyvensenos pagrindus padėti jau ankstyvoje vaikystėje.
Šeima – svarbiausia vaiko artimiausios aplinkos dalis, formuojanti jo elgseną ir gyvenseną. Įskiepytos vertybės, tėvų pamokymai ir patarimai yra pagrindas, kuris išlieka ilgam ir dažnai lemia viso vėlesnio gyvenimo kokybę.
Spartus gyvenimo tempas, nepakankamos tėvų žinios apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą, neigiamos nuostatos sveikatos atžvilgiu, nepalanki socialinė aplinka tampa vaikų netinkamos gyvensenos ir nesveikatos priežastimi. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), taip pat Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (LR SAM) paskelbtuose pranešimuose nurodoma vis prastėjanti vaikų sveikatos būklė. Dažniausiai negaluoja ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai. Panašią tendenciją vaikų sveikatos ir jos ugdymo problemas: higienos įgūdžių bei įpročių formavimo, mitybos bei fizinio aktyvumo. Pažintinis, socialinis ir emocinis vaiko vystymasis bus visavertis tik tuo atveju, jei šeimoje vyraus pozityvi aplinka, o tėvai skatins sveiką vaiko gyvenseną ir formuos atitinkamus įgūdžius. Taigi svarbu padidinti tėvų atsakomybę už savo vaikų sveikatą ir fizinę brandą.
Dauguma tėvų savo vaiko sveikatą linkę vertinti kaip labai gerą arba gerą. Aukštąjį išsilavinimą turintys tėvai savo vaikų sveikatą vertina prasčiau nei pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą turintys tėvai.
Tarptautinės šeimos dienos tikslas – atkreipti dėmesį į šiandieninę šeimų problemą, paskatinti šeimas laisvalaikį leisti kartu, šeimos raginamos sudalyvauti įvairiuose renginiuose. Šventėje bus galima prisiminti senolių tradicijas, susipažinti su įvairiomis šeimų organizacijomis, sužinoti apie jų veiklą. Svarbiausia – smagiai, turiningai su šeima praleisti laisvalaikį, patirti daug teigiamų emocijų.

 

Straipsnis parengtas remiantis:
1.https://www.researchgate.net/profile/Birute_Strukcinskiene2/publication/283115646_Jaunesniojo_mokyklinio_amziaus_vaiku_gyvensenos_ypatumai_ir_sveikatos_stiprinimas_seimoje/links/56dd670008aef38babcbf7c8.pdf

 

 

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Monika Vilkaitė